Begroting zelfbouw huis

 10 incl. BTW

Met de Begroting zelfbouw huis maak je snel een eenvoudige begroting voor de bouw van je eigen huis. Dat is nodig want er is veel méér dan alleen de bouwkosten.

Met dit document bereken je:

  • Plankosten van de bouw
  • Stichtingskosten van de bouw
  • Beschikbare middelen (eigen middelen en hypotheek)
  • Is er voldoende budget?
  • Eventuele overige kosten

In Microsoft Excel (.xlsx). Na betaling ontvang je direct de downloadlink.

Categorie:

Is je zelfbouw huis financieel haalbaar?

Hoeveel geld geef je uit aan je zelfbouw huis? Welk deel betaal je met eigen middelen en welk deel met een hypotheek? En hoeveel woonoppervlakte en kavel kun je van je budget kopen?

Met de Begroting zelfbouw huis maak je een eenvoudige begroting voor de bouw van je eigen huis. Dat is nodig want er is veel méér dan alleen de bouwkosten.

Plankosten

Op tabblad plankosten bereken je de plankosten door de kosten die van toepassing zijn op jouw project in te vullen. Plankosten zijn de kosten die je maakt vóór het afsluiten van de hypotheek. Onder plankosten vallen de kosten die je maakt voor het uitwerken van het ontwerp van je woning en de leges die de gemeente heft voor aanvraag en afhandeling van de omgevingsvergunning. Ook de kosten van de hypotheek, zoals de advies- en afsluitkosten, de notariskosten en eventueel de NHG premie en aanbetaling van de kavel moet je uit eigen middelen financieren.

Stichtingskosten

Op tabblad stichtingskosten bereken je de stichtingskosten door de kosten die van toepassing zijn op jouw project in te vullen. De stichtingskosten zijn de grondkosten, de bouwkosten van de woning en de bijkomende kosten zoals aansluiting van de nutsvoorzieningen.

Kosten berekenen

De meeste kosten zijn eenvoudig te berekenen. Kijk voor de hypotheekkosten op de website van je hypotheekverstrekker of tussenpersoon. Voor de legeskosten in jouw gemeente kijk je op bouwleges.nl. De kosten van nutsaansluitingen variëren per netbeheerder. Op mijnaansluiting.nl vindt je kostenindicaties van de netbeheerders in jouw regio.

Middelen

Op het tabblad middelen vul je de middelen in die beschikbaar zijn uit eigen middelen en uit hypotheek. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen kun je tot maximaal 100% van de taxatiewaarde van je zelfbouw huis lenen bij een hypotheekverstrekker. Met je hypotheek betaal je in principe de stichtingskosten van je huis. Gebruik de rekentool van je bank.

Naast de hypotheek heb je eigen middelen nodig. Uit eigen middelen betaal je de plankosten. Hoeveel geld kun en wil je vrijmaken voor de bouw van je huis?

Budget

Als het bedrag naast resterende middelen op het tabblad middelen positief is heb je voldoende budget beschikbaar voor je project.

Overige kosten

Op het tabblad overige kosten vul je de overige kosten in die van toepassing zijn op jouw project.