Kavelscan zelfbouw huis

 69 incl. BTW

Met de Kavelscan onderzoeken we de mogelijkheden van je kavel. Daarvoor raadplegen we het bestemmingsplan en de welstandsnota.

Het kavelscanrapport geeft tenminste antwoord op de volgende vragen:

  • Is een woonfunctie toegestaan?
  • Hoe groot is het bouwvlak en wat is de maximale hoogte van je zelfbouw huis?
  • Rust er een archeologische verwachtingswaarde op de kavel?
  • Welk type woning mag je volgens de welstandsnota bouwen?

PDF rapport. Levering binnen 5 werkdagen na toezending van de kadastrale gegevens van de kavel.

Categorie:

De kavelscan: past jouw zelfbouw huis op de kavel?

Een kavel is niet altijd geschikt om jouw zelfbouw huis op te bouwen. Omdat het bestemmingsplan een woonfunctie niet toestaat of omdat je een grotere woning wil bouwen dan het bouwvlak toelaat.

We doen een kavelscan om te onderzoeken welke eisen en voorwaarden de gemeente stelt aan jouw zelfbouw huis.

Daarvoor raadplegen we het bestemmingsplan. Hierin staat beschreven wat de mogelijkheden op de kavel zijn. Heeft de kavel een woonbestemming? Hoe groot is het bouwvlak en wat is de maximale hoogte van je zelfbouw huis? Past jouw droomhuis binnen het bouwvlak?

Rust er een archeologische verwachtingswaarde op? Dan moet je archeologisch onderzoek laten uitvoeren voordat er een schop de grond in kan.

We raadplegen ook de welstandsnota. Indien van toepassing gaan welstandseisen over uiterlijke kenmerken van je woning.

Zelf onderzoeken: de toestand van de kavel

Onderzoek naar de toestand van de kavel is geen onderdeel van de kavelscan. Dit moet je dus zelf onderzoeken!

Is de toestand van de bodem verdacht of onbekend? Dan zal de gemeente je voor het verlenen van een omgevingsvergunning verplichten ter plaatse bodemonderzoek uit te voeren. Als blijkt dat de grond verontreinigd is zal de gemeente eisen dat je de bodem saneert voor de start van de bouw. De kosten van sanering zijn vaak erg hoog.

Staan er nog oude opstallen op de kavel? Laat een deskundige vaststellen of er asbest in verwerkt is.

Koop je een kavel van een particuliere aanbieder of bedrijf? Leg dan in het koopcontract vast hoe de kavel wordt opgeleverd. Niet bouwrijp? Zoek dan uit of het netwerk van elektriciteit, riolering en water bij de kavel ligt. Hoe verder van de kavel, des te hoger de aansluitkosten.

Voorwaarden

Alle werkzaamheden voeren we uit op basis van De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR2011.