Als je nu een huis gaat bouwen, bouw je voor de toekomst. Een passiefhuis bouwen is een dan goed idee.

Een uitzonderlijk duurzaam huis

Passiefhuis bouwen

Ga voor duurzamer, gezonder en energiezuiniger

Met onze ontwerpbenadering voldoe je aan de kernbeginselen van het passiefhuis: een keurmerk dat staat voor de hoogste woonkwaliteit en voor supergezonde, comfortabele en energiezuinige woningen. Onze woningen zijn leverbaar met het certificaat PassiefBouwenKeur.

Kernbeginselen

Passiefhuizen zijn comfortabel en hebben nauwelijks verwarming nodig door (1) optimaal gebruik te maken van de zon, (2) een compacte en goede thermische schil, (3) kozijnen met drievoudig glas, (4) weinig luchtinfiltratie door goede kierdichting en (5) een goede ventilatie met warmteterugwinning. Dit zijn de vijf kernbeginselen van een passiefhuis.

Het passiefhuisprincipe is het beste uitgangspunt om energieneutraal te bouwen. De reden is simpel: Wat je niet verbruikt hoef je niet op te wekken, te salderen of op te slaan. Een passiefhuis is duurzaam, toekomstgericht en waardevast met een gezond en comfortabel binnenklimaat. De warmtevraag is zo gering, dat een kleine eenvoudige installatie toereikend is. Zo kan je veel besparen op installaties en nemen ook de onderhouds- en vervangingskosten aanzienlijk af. Een passiefhuis is hierdoor op de lange termijn veel goedkoper dan alle andere energieconcepten.

Lees meer over passiefhuizen op de website van de stichting Passief Bouwen.

Eisen aan passiefhuizen

Om je huis een passiefhuis te mogen noemen moet het voldoen aan de volgende eisen:

  • Voor ruimteverwarming van de woning tot 20 graden Celsius mag niet meer energie verbruikt worden dan 15 kWh/m² per jaar.
  • Een maximaal primair energiegebruik van 60 kWh/m² per jaar. Het primaire energieverbruik is de som van de energie die gebruikt wordt voor ruimteverwarming, koeling, warm tapwater, hulpenergie en elektrische apparatuur.
  • Voor de luchtdichtheid geldt een maximale luchtdoorlaat door kieren en naden van 0,6 keer het binnenluchtvolume van de woning bij een luchtdrukverschil van 50Pa.
  • Thermisch comfort in winter en zomer met een oververhittingsfrequentie van minder dan 10% van de uren in een jaar met een binnentemperatuur boven de 25 graden.

Certificaat

Een gebouw is pas officieel een passiefhuis als de nationale Passiefhuis Stichting zowel een ontwerpcertificaat als een uitvoeringscertificaat heeft afgegeven. Als controle- en ontwerpinstrument is het PHPP-rekenprogramma ontwikkeld. De PHPP berekent de jaarlijkse warmtevraag, het primaire energieverbruik en de koelbehoefte/oververhittingfrequentie. Na goedkeuring van de installatie- en bouwtekeningen en de PHPP-uitdraai door de nationale stichting krijgt het gebouw het ontwerpcertificaat toegewezen.

Om het uitvoeringscertificaat te verkrijgen doet de nationale stichting na de oplevering van het gebouw een Blower-Door-Test, waarmee gecontroleerd wordt of de luchtdichtheidseis wordt gehaald. Ook controleert de stichting of het gerealiseerde gebouw overeenkomt met de invoer van het PHPP-computerprogramma. Als het gebouw de twee certificaten heeft behaald, is het officieel een passiefhuis.