Disclaimer

Op de Modle website verstrekken we algemene informatie over Modle en gerelateerde onderwerpen. Alhoewel wij onze website met veel zorg hebben samengesteld, geven wij geen garanties dat de aangeboden informatie juist en volledig is. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie.

Verwijzingen via de website van Modle naar websites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn alleen ter informatie voor bezoekers opgenomen. Hoewel Modle uiterst selectief naar externe bronnen verwijst, staan wij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Tools die via de Modle website beschikbaar worden gesteld, zoals de Eerste-hulp-bij-zelfbouw-plan-tool, bieden we vrijblijvend aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor een eventuele fout of onvolledigheid aanvaardt Modle geen aansprakelijkheid. Dat geldt ook voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van een tool. Alle rechten van intellectuele eigendom van tools die Modle beschikbaar stelt behoren uitsluitend toe aan Modle.

Het is de ontvanger van publicaties en tools van Modle niet toegestaan om deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Modle.